POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Pazin

Policijska postaja Pazin

Policijska postaja Pazin

Adresa:  Muntriljska 2, Pazin
Poštanski broj: 52 000

Telefon:    052/538 139
Telefaks:  052/538 121

 
Načelnik PP- Valter Opašić

 

Nadležnost nad gradovima : Pazin
Nadležnost nad općinama   : Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba i Tinjan

 

Područje teritorijalne nadležnosti PP Pazin zahvaća središnjicu istarskog poluotoka, tako da na sjeveru graniči s područjem nadležnosti PP Buzet i PP Buje, na zapadu s PP Poreč, na jugu s PP Rovinj, a na istoku s PP Labin i Policijskom upravom primorsko-goranskom.
Teritorijalna nadležnost obuhvaća područje Grada Pazina, te općina Motovun, Karojba, Gračišće, Tinjan, Sveti Petar u Šumi, Lupoglav i Cerovlje. Prostor koji zauzima obuhvaća 532 četvorna kilometra, a na istom je prema popisu stanovništva iz 2001. godine nastanjeno 18 587 stanovnika.
Značaj područja koji obuhvaća PP Pazin u odnosu na PU istarsku i Županiju, očituje se u geopolitičkom smislu sa središnjim smještajem na istarskom poluotoku i središtem Županije istarske, zatim u povijesnom, kulturnom i upravnom statusu te cestovnom povezanošću. Značaj grada Pazina očituje se u centralnom položaju prema kojem gravitira čitavo područje, a u istom su destinirana sjedišta većeg broja državnih službi i institucija.
Područjem nadležnosti policijske postaje Pazin tranzitiraju najvažniji i najprometniji cestovni pravci Istre, gravitirajući prema Pazinu, kao najvećem prometnom čvorištu s izravnom vezom prema najprotočnijem izlazu iz Istre, tunelu Učka.
Područjem postaje prolazi dio željezničke pruge Pula - Buzet, s ogrankom od Lupoglava prema luci Bršica, koji više nije u funkciji.
Područje grada Pazina i općina u prometnom smislu podijeljeno je na jedan stalni ophodni rajon koji obuhvaća državne ceste broj 8 48, 44, 64 i 500 duljine 94 720 m, te županijskih i lokalnih cesta duljine 363 600 m, jedan povremeni ophodno područje i jedno povremeno pozorničko područje.


Područni sektori

Na području PP Pazin određena su:

  • 2 stalna ophodna područja za operativno - preventivnu djelatnost
  • 1 povremeno ophodno područje za operativno - preventivnu djelatnost
 

Radom policijske postaje upravlja načelnik.