POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Poreč-Parenzo

Policijska postaja Poreč-Parenzo

Policijska postaja Poreč-Parenzo

Adresa: Gimnastička 2, Poreč
Poštanski broj: 52440

Telefon: 052/533 039

Telefaks:052/533 101

e-mail : pp.porec@mup.hr

Ovlašten za obavljanje poslova načelnika policijske postaje - Davor Švenda
 


Nadležnost nad gradovima: Poreč
Nadležnost nad općinama: Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar

Područje policijske postaje Poreč-Parenzo prostire se na površini od 353 km2 i obuhvaća područje grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar, odnosno zapadni dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva  iz 2011.  godine, na području grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar obitava 27 665 stanovnika.

Policijska postaja Poreč-Parenzo, kao mješovita policijska postaja druge kategorije, na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne, granične  i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Poreč-Parenzo  podijeljeno je na dva područna sektora s četiri ophodna i osam kontaktnih rajona, a na postajnom području se nalazi jedan stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Poreč i zračna luka Vrsar za povremeni promet.

 Radom policijske postaje upravlja načelnik/ca.