POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Poreč-Parenzo

Policijska postaja Poreč-Parenzo

Policijska postaja Poreč-Parenzo

Adresa: Gimnastička 2, Poreč
Poštanski broj: 52440

Telefon: 052/533 039

Telefaks:052/533 101

e-mail : pp.porec@mup.hr

 

Načelnik policijske postaje - Ivica Kešinović

Nadležnost nad gradovima : Poreč
Nadležnost nad općinama :Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar

Područje policijske postaje Poreč prostire se na površini od 353 km2 i obuhvaća područjegrada Poreč i općina Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar, odnosnozapadni dio istarskog poluotoka.

Prema popisu stanovništva  iz2011.  na području grada Poreča i  općina Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar   obitava 27 665 stanovnika.

Policijska postaja Poreč, kao mješovita policijska postaja, druge kategorije   na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne, granične  i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Poreč  podijeljeno je na2 područna sektora sa 4 ophodna i 8 kontaktnih rajona  a na postajnom području se nalazi jedan stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu „Poreč“ i zračna luka Vrsar za povremeni promet.

 Radom policijske postaje upravlja načelnik.