POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Policijske postaje > Postaja aerodromske policije Pula

Postaja aerodromske policije Pula

Postaja aerodromske policije Pula

Adresa: Valtursko polje 210, Pula
Poštanski broj: 52100

Telefon: 052/533 239
Telefaks: 052/533 220
E-mail: pap.pula@mup.hr

Načelnik PAP - Branko Ivan Bestulić


Postaja aerodromske policije Pula nalazi se u sklopu Zračne luke Pula, na udaljenosti od sedam kilometara od centra grada Pule.

Ustrojena je kao specijalizirana policijska postaja za obavljanje poslova aerodromske policije na području Zračne luke Pula, koja u svom sastavu obavlja i poslove u sklopu stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Pula. Osnovna zadaća postaje aerodromske policije je provedba zadaća iz domene sigurnosti zračnog prometa, kao i poslovi kontrole prelaska državne granice, uz obavljanje svih ostalih poslova iz djelokruga rada policije.
 
Radom policijske postaje upravlja načelnik/ca.