POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Vijesti > Stanje sigurnosti na području Policijske uprave istarske u 2016. godini

Stanje sigurnosti na području Policijske uprave istarske u 2016. godini

Stanje sigurnosti na području Policijske uprave istarske u 2016. godini
10. veljača 2017. -

Foto: Ilustracija 

Djelatnici Policijske uprave istarske i u protekloj su godini brinuli o sigurnosti građana i turista, koji iz godine u godinu u sve većem broju posjećuju Istru.  Jedan od osnovnih ciljeva Policijske uprave istarske u 2016. godini bio je održavanje stanja sigurnosti na najvišoj mogućoj razini, a sigurnosno-relevantni pokazatelji potvrđuju da je taj cilj i ostvaren, s obzirom da tijekom protekle godine nisu zabilježeni događaji koji bi u većoj mjeri ugrozili sigurnost građana i imovine.

Sigurnosno stanje na području Policijske uprave istarske u 2016. godini obilježilo je smanjenje sveukupne problematike: smanjenje kriminaliteta za 11.2%, smanjenje broja prekršaja protiv javnog reda i mira za 19.3%, smanjenje broja prekršaja iz ostalih zakona za 15.5% te smanjenje broja prometnih nesreća za 3.6% i broja smrtno stradalih u prometnim nesrećama za 20.8%.

 

Poslovi kriminalističke policije

Što se tiče stanja i kretanja kriminaliteta, u prošloj je godini evidentirano 4.634 kaznenih djela, odnosno 11.2% manje nego u 2015. godini. U 2016. godini ukupno je razriješeno 53.9% kaznenih djela, neznatno više nego u 2015. godini, kada je razriješeno 53.4% kaznenih djela. Na području kriminaliteta zabilježeno je smanjenje broja kaznenih djela općeg i gospodarskog kriminaliteta, dok je u dijelu organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta zlouporabe droga i kriminaliteta na štetu djece i obitelji zabilježeno povećanje broja kaznenih djela.

   

Promatrajući petogodišnje razdoblje, vidljivo je da je broj kaznenih djela u padu, uz izuzetak 2015. godine, kada je zabilježeno neznatno povećanje broja kaznenih djela.

U ukupnom broju kaznenih djela, najzastupljeniji je bio opći kriminalitet s 82.6% (3.826 kaznenih djela), a materijalna šteta kod tih kaznenih djela iznosila je 59.117.558 kuna. Opći kriminalitet je u padu za 10.2% u odnosu na 2015. godinu, a taj pad zamjetan je u kaznenim djelima protiv imovine pa se tako bilježi manje teških krađa, krađa, prijevara i razbojništva. Prošle su godine zabilježena 32 kaznena djela razbojništva, odnosno 34.7% manje nego 2015. godine, kada je evidentirano 49 razbojništava, dok je broj razbojništava počinjenih u novčarskim institucijama (banke, pošte, mjenjačnice) manji za  čak 67%. Radi se najtežem obliku imovinskog kriminaliteta, a svakako je bitno istaknuti da je ostvareno i povećanje stope razriješenosti razbojništava od 6% tako da je prošle godine razriješeno 53% kaznenih djela razbojništava. U dijelu imovinskih kaznenih djela, ostvarene planirane zadaće preventivnog i represivnog djelovanja policije, rezultirale su najniže zabilježenim brojem ovih kaznenih djela u posljednjih pet godina.

      

Kada je riječ o najtežim kaznenim djelima, bitno je naglasiti da nije zabilježeno niti jedno kazneno djelo ubojstva. Evidentirano je jedno kazneno djelo ubojstva u pokušaju, koje je i razriješeno, dok je broj kaznenih djela  teških tjelesnih ozljeda ostao na prošlogodišnjoj razini (47 kaznenih djela). Nažalost, iz ranijih razdoblja ostala su neriješena dva slučaja ubojstva te policijski službenici i dalje intenzivno tragaju za počiniteljima tih kaznenih djela.

U domeni kaznenih djela djece i maloljetnika, maloljetni počinitelji i djeca su počinili  174 kaznenih djela, što je 12.6% manje nego u prethodnoj godini. U oblasti kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnika, zabilježeno je 624 kaznenih djela, odnosno 6.1% više nego u 2015. godini.

Kada je riječ o borbi protiv organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, prošle su godine evidentirana264 kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta, odnosno 42.9 %manje, no promijenila se struktura prijavljenih kaznenih djela u odnosu na 2015. godinu pa je tako evidentirano znatno povećanje kaznenih djela pronevjere, prijevare u gospodarskom poslovanju i utaje poreza ili carine, što se odrazilo i na znatno povećanje iznosa utvrđene materijalne štete koja je prisvojena počinjenjem kaznenih djela. U 2016. godini ta šteta iznosila je 33.195.047 kuna, za razliku od 2015. godine, kada je iznosila 12.752.248 kuna. U domeni organiziranog kriminaliteta zabilježeno je 97 kaznenih djela, odnosno 70.2% više kaznenih djela, od čega je bilo najviše kaznenih djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, a što je u svezi s globalnim problemom migracija velikog broja stanovništva iz zemalja Bliskog Istoka prema zapadu Europe. Po problematici suzbijanja kriminaliteta droga evidentirano je 370 kaznenih djela, što je u odnosu na 2015. godinu povećanje od  1.4%. Porast je zabilježen i u broju zapljena opojnih droga, kojih je u 2016. bilo  1194 ili 72 više nego u  2015 godini.  Najviše je zaplijenjeno marihuane 51.075,79 grama, slijedi heroin s  8.993,97 grama te 1.111,64 grama amfetamina. Analizirajući petogodišnje razdoblje, zamjetna je tendencija rasta kaznenih djela vezanih za zlouporabu opojnih droga, a slično je stanje i u dijelu zapljena droga, gdje je ipak prošle godine usprkos rastu u odnosu na prethodnu godinu, zabilježen neznatan pad u odnosu na 2014. godinu.

           

Poslovi policije

Tijekom protekle godine evidentiran je 751 prekršaj protiv javnog reda i mira, odnosno 19.3% manje nego u 2015. godini. Većina se odnosila na svađu ili viku na javnom mjestu, tučnjave, drsko ponašanje, držanje životinja bez nadzora te omalovažavanje ili vrijeđanje policijskih službenika. Broj utvrđenih prekršaja protiv javnog reda i mira pokazuje tendenciju pada te je najniži u posljednjih pet godina. Najveći broj prekršaja evidentira se tijekom turističke sezone pa se tako čak  dvije trećine  prekršaja bilježi tijekom ljetnih mjeseci. Počinitelji su često mlađe osobe i osobe pod utjecajem alkohola.

             

Što se tiče prekršaja iz ostalih zakona,evidentirano je 4.304  prekršaja, što je za 15.5% manje u odnosu na 2015. godinu.

Kada je riječ o stanju sigurnosti u cestovnom prometu, evidentirano je 1.918 prometnih nesreća, što je za 3.6% manje u odnosu na 2015. godinu. Tijekom protekle godine dogodilo se 18 prometnih nesreća s poginulim osobama, što je smanjenje broja takvih nesreća za 10%, dok je broj smrtno stradalih osoba smanjen za 20.8 % (u 2016. godini smrtno je stradalo 19 osoba, a u 2015. godini 24 osobe). Također je evidentirano i smanjenje broja prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama za 9.7 % i smanjenje broja teško ozlijeđenih osoba za 24.1 %.  U usporedbi sa stanjem od prije pet godina, kada je u prometnim nesrećama poginulo 27 osoba, vidljivo je da se bilježi znatno smanjenje broja smrtno stradalih osoba, uz izuzetak 2015. godine, a što je posljedica preventivno-represivnih aktivnosti prometne policije, koje su usmjerene prema vozačima koji grubo krše prometne propise.

                

Poslovi granične policije

Na graničnim prijelazima evidentiran je promet od ukupno 20.554.295 osoba, a što je za 3% više u odnosu na 2015. godinu.

Na području državne granice evidentirano je 148 događaja nezakonitih prelazaka, s 529 osoba. U usporedbi s 2015. godinom, to je povećanje od 179% nezakonitih prelazaka, s 320% više osoba. Svakako je bitno naglasiti da je od navedenog broja osoba, njih 426 hrvatska policija spriječila u nezakonitom prelasku državne granice, dok su 103 osobe vraćene od strane slovenske policije. U 58% slučajeva radilo se o osobama koje su već bile ili jesu u postupku traženja azila, i to uglavnom državljani država s područja Bliskog Istoka i sjeverne Afrike, a navedeni rast problematike nezakonitih prelazaka granice povezan je s prekidom tzv. ''Balkanske rute'' migracijske krize prema zemljama zapadne Europe.Ukupne brojke slučajeva i osoba zatečenim u nezakonitim prelascima državne granice najviše su u razdoblju posljednjih pet godina, međutim pozitivan je podatak o vrlo viskom postotku spriječenosti slučajeva i osoba, što ukazuje na to da policijski službenici poduzimaju intenzivne mjere na zaštiti državne granice.

 

Budući je Istra turistička regija, a kako je turistima, osim prirodnih ljepota, bitna i sigurnost njihovog odredišta, jedan od osnovnih ciljeva Policijske uprave istarske i protekle je godine bio održati stanje sigurnosti tijekom turističke sezone na najvišoj mogućoj razini. Praćenjem stanja sigurnosti, može se zaključiti da tijekom ljetnih mjeseci nije bilo nikakvih značajnijih prijetnji sigurnosti našim domaćim i stranim gostima.

Iz svih iznijetih pokazatelja, razvidno je kako u protekloj godini nisu zabilježeni događaji koji bi u većoj mjeri ugrožavali sigurnost građana i imovine te daje stanje sigurnosti na području Istarske županije bilo zadovoljavajuće. U narednom razdoblju, među primarnim zadaćama istarske policije bit će suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, pogotovo otkrivanje kriminalnih skupina te složenijih oblika zlouporabe opojnih droga. Uz navedeno, policijski službenici usmjerit će aktivnosti i na prevenciju i razjašnjavanje kaznenih djela imovinskog karaktera, pogotovo provala u kuće i stanove. Granična policija nastavit će s pripremama za ulazak u Schengenski prostor, zaštitom državne granice i povećanjem sigurnosti na moru, dok će prometna policija poduzimati mjere kako bi se nastavio trend smanjenja broja prometnih nesreća i povećala sigurnost u prometu.

Budući je policija prije svega servis građana koji brine u njihovoj sigurnosti, pozivamo građane da nam se obrate s punim povjerenjem ukoliko imaju saznanja o bilo kakvim protupravnim ponašanjima te da zajedno poduzmemo sve što je u našoj moći da stanje sigurnosti i kvaliteta života na području Istre budu na što višoj razini.Vijesti za aktualni mjesec:


19.1.2018.Prijavljeni zbog droge i krađe
19.1.2018.Neovlašteno uporabila tuđe podatke kod sklapanja ugovora
19.1.2018.Zatečeni u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice
19.1.2018.Krađa novca iz kuće
18.1.2018.Teže ozlijeđen u prometnoj nesreći
18.1.2018.Teže ozlijeđen muškarac
17.1.2018.Krađa novca iz kuće
17.1.2018.Lakše ozlijeđeni u prometnoj nesreći na području Poreča
17.1.2018.Nalet na divljač- upozorenje!
16.1.2018.Požar kuće- upozorenje!
16.1.2018.Krađa s gradilišta
16.1.2018.Policija traga za kradljivcem
15.1.2018.Stanje sigurnosti u cestovnom prometu tijekom vikenda
15.1.2018.Provaljeno u kuću
15.1.2018.Požari kamp prikolica u Fažani i Poreču
15.1.2018.Pronađena granata- upozorenje građanima!
12.1.2018.Poziv na testiranje
12.1.2018.Odluka o obustavi postupka po raspisanom javnom natječaju
12.1.2018.Priveden zbog prijetnje
12.1.2018.Provaljeno u kuće za odmor


str.: 1 od 3. Ukupno: 58 zapisa.